Ziua Internațională a Romilor la Alba Iulia

Ziua Internațională a Romilor, 8 aprilie, este o zi pentru a sărbători cultura romani și de a crește gradul de conștientizare a problemelor cu care se confruntă romii.

Ziua a fost declarată oficial în 1990, în Serock, Polonia, la cel de-al patrulea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor (IRU), în onoarea primei mari întâlniri internaționale a reprezentanților romilor din 7-12 aprilie 1971 în Chelsfield⁠(d), în apropiere de Londra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Romilor la Alba Iulia

În orașul Marii Uniri, romii au sărbătorit ziua aceasta specială pentru comunitate prin tradiții specifice: dans și cântec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiția romilor merge mai departe

Îi felicităm pe cei care au reușit să organizeze în cadrul comunității din Alba Iulia acest eveniment deosebit care reușește să transmită generațiilor viitoare cultura și tradițiile romilor.

I.N.T.E.R.V.I.N.

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” este implementat de către Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și Asociația SM Speromax Alba in perioada iunie 2015- octombrie 2016.

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul Apelului COERENT Proiectul își propune reducerea discriminării și a marginalizării sociale în rândul persoanelor grupurilor vulnerabile – persoane de etnie romă și persoane cu boli cronice prin dezvoltarea de noi servicii sociale și de bază printr-un program integrat de activități pentru un număr de 570 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din municipiul Alba Iulia.

Valoarea grantului este de: 919.259,11 lei

Rezultate intermediare

Rezultate cantitative:

 • 600 de respondenti in cadrul studiului;
 • 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale;
 • 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare si tradus in limba engleza;
 • 3 conferinte de presa organizate cu circa 90 de participanti;
 • 1 website de promovare a proiectului si de documentare pentru cetateni;
 • materiale promotionale: 150 afise, 3000 de pliante, 3 roll-up;
 • 1 retea de schimb de bune practica constituita si activa cu minim 70 de membri;
 • 1 centru de resurse functional;
 • 500 de persoane beneficiare ale serviciilor centrului;
 • 71 reprezentanti ai autoritatilor si ai societatii civile pregatiti cu informatii si experiente cu privire la nediscriminarea grupurilor vulnerabile in sanatate;
 • 3 sesiuni de pregatire pentru reprezentantii administratiei publice si societatii civile organizate.

Rezultatele calitative:

 • Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial intre Muncipiul Alba Iulia, ADIS si Asociatia Speromax Alba Iulia cu practici de lucru eficiente care sa asigure dezvoltarea de noi initiative si de parteneriate cu autoritati publice locale incheiate in cadrul proiectului.
 • Dezvoltarea de masuri coerente la nivel local si regional care sa vizeze inegalitatea, discriminarea si marginalizarea, initiate intr-o maniera participativa de catre actorii institutionali locali si societatea civila prin:
 • Infiintarea unor noi servicii sau a unor componente noi in cadrul unor servicii deja existente, care sa imbunatateasca accesul la servicii sociale, de educatie, de sanatate si ocupationale pentru grupurile vulnerabile in cadrul centrului de resurse infiintat in cadrul proiectului.

Indicatorii de rezultat:

 • 1 retea de schimb si transfer de bune practici, parteneriate, coalitii si alte asocieri, in scopul combaterii practicilor discriminatorii si a excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate initiate de catre Municipiului Alba Iulia in colaborare cu ADIS si Asociatia SM Speromax Alba;
 • 71 de reprezentanti ai autoritatilor locale, ai sectorului privat si ai societatii civile au dobandit cunostinte noi si specifice, ca rezultat al participarii lor la 3 sesiuni de formare, conferinte, activitati de tip retea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, intelegerea interculturala, respect pentru diversitate etc. (din acestia:
 • 51 au fost reprezentanti ai autoritatilor locale din municipiul Alba Iulia si 20 au fost reprezentanti ai societatii civile);
 • 1 instrument (manual de pregatire) menit sa asigure internalizarea valorilor si a practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate pentru reprezentantii autoritatilor publice;
 • 1 Centru de resurse infiintat care sa ofere servicii integrate si sa contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane si la reducerea marginalizarii grupurilor vulnerabile.