Reducerea discriminarii

Justificare

Proiectul a pornit de la nevoia persoanelor de etnie roma si a pacientilor cronici de acces la servicii sociale. In Alba Iulia comunitatea cea mai reprezentativa de romi este in zona numita „Lumea Noua”, un cartier aglomerat, sordid, de tip ghetou, o suburbie improvizata formata din cocioabe, adesea construite fara permisiune pe proprietate privata, ori […]

Obiective

Partenerii proiectului își propun ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale. Obiective specifice: Evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării, în rândul a 600 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă și persoane […]

Activitati

Activități pregătitoare In cadrul acestui set de activitati a fost stabilita echipa de proiect, metodologia de coordonarea și de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, pregatirea si derularea achizitiilor, managementul financiar al proiectului. Activități specifice ale proiectului Realizarea unei cercetări în rândul grupurilor vulnerabile pentru evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării. Această activitate are […]

Rezultate

Rezultate cantitative: 600 de respondenti in cadrul studiului; 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale; 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 […]

Sustenabilitate

Dupa incetarea finantarii, Primaria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Local va sustine continuarea activitatilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, intretinere etc. pe o perioada de cel putin 5 ani de la incheierea finantarii nerambursabile. Centrul va putea astfel sa acopere nevoile grupurilor vulnerabile cel putin pentru urmatorii 5 ani, ducand la […]