Echipa centrului de resurse INTERVIN

Echipa de specialiști a centrului de resurse Intervin în perioada sutenabilității proiectului sunt:

Dorin Roșu –  psiholog/coordonator centru

Racea Ioana – asistent medical comunitar

Petru Cosmina – expert local pe problemele romilor

Ciumaș Simona – expert ocupare

Sasu Ioana – lucrător social

Tomuță Geanina – voluntar asistent social

Sebastian Băeșan – expert local ocupare

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi:

 

 1. De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 2. De a participa la activităţile Centrului;

 

 1. De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;

 

 1. De a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii;

 

 1. De a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin regulamentul de ordine interioară;

 

 1. De a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;

 

 1. De a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

 

 1. De a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;

 

 1. De a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului;

 

 1. De a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;

 

 1. De a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate;

 

 1. De a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

 

 

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse « INTERVIN » au următoarele obligații:

 

 • De a respecta disciplina în cadrul centrului;

 

 • De a semna instrumentele de lucru de luare la cunoștință a drepturilor și obligațiilor de care beneficiază;

 

 • De a lua la cunoștință aspecte referitoare la Regulamentul de Ordine Interioară;

 

 • De a respecta normele de securitate în cadrul participării la activități;

 

 • De a nu fuma decât în locurile special amenajate pentru fumat;

 

 • De a nu provoca dispute pe teme politice, etnice și religioase;

 

 • De a se prezenta în cadrul centrului în deplina capacitate astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze, datorită stării lor, personalul și ceilalți beneficiari;

 

 • De a nu introduce, distribui sau consuma băuturi alcoolice/substanțe interzise în incinta Centrului;

 

 • De a nu manifesta un comportament și limbaj indecent în relația cu angajații sau ceilalți beneficiari.

I.N.T.E.R.V.I.N.

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” este implementat de către Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și Asociația SM Speromax Alba in perioada iunie 2015- octombrie 2016.

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul Apelului COERENT Proiectul își propune reducerea discriminării și a marginalizării sociale în rândul persoanelor grupurilor vulnerabile – persoane de etnie romă și persoane cu boli cronice prin dezvoltarea de noi servicii sociale și de bază printr-un program integrat de activități pentru un număr de 570 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din municipiul Alba Iulia.

Valoarea grantului este de: 919.259,11 lei

Rezultate intermediare

Rezultate cantitative:

 • 600 de respondenti in cadrul studiului;
 • 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale;
 • 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare si tradus in limba engleza;
 • 3 conferinte de presa organizate cu circa 90 de participanti;
 • 1 website de promovare a proiectului si de documentare pentru cetateni;
 • materiale promotionale: 150 afise, 3000 de pliante, 3 roll-up;
 • 1 retea de schimb de bune practica constituita si activa cu minim 70 de membri;
 • 1 centru de resurse functional;
 • 500 de persoane beneficiare ale serviciilor centrului;
 • 71 reprezentanti ai autoritatilor si ai societatii civile pregatiti cu informatii si experiente cu privire la nediscriminarea grupurilor vulnerabile in sanatate;
 • 3 sesiuni de pregatire pentru reprezentantii administratiei publice si societatii civile organizate.

Rezultatele calitative:

 • Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial intre Muncipiul Alba Iulia, ADIS si Asociatia Speromax Alba Iulia cu practici de lucru eficiente care sa asigure dezvoltarea de noi initiative si de parteneriate cu autoritati publice locale incheiate in cadrul proiectului.
 • Dezvoltarea de masuri coerente la nivel local si regional care sa vizeze inegalitatea, discriminarea si marginalizarea, initiate intr-o maniera participativa de catre actorii institutionali locali si societatea civila prin:
 • Infiintarea unor noi servicii sau a unor componente noi in cadrul unor servicii deja existente, care sa imbunatateasca accesul la servicii sociale, de educatie, de sanatate si ocupationale pentru grupurile vulnerabile in cadrul centrului de resurse infiintat in cadrul proiectului.

Indicatorii de rezultat:

 • 1 retea de schimb si transfer de bune practici, parteneriate, coalitii si alte asocieri, in scopul combaterii practicilor discriminatorii si a excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate initiate de catre Municipiului Alba Iulia in colaborare cu ADIS si Asociatia SM Speromax Alba;
 • 71 de reprezentanti ai autoritatilor locale, ai sectorului privat si ai societatii civile au dobandit cunostinte noi si specifice, ca rezultat al participarii lor la 3 sesiuni de formare, conferinte, activitati de tip retea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, intelegerea interculturala, respect pentru diversitate etc. (din acestia:
 • 51 au fost reprezentanti ai autoritatilor locale din municipiul Alba Iulia si 20 au fost reprezentanti ai societatii civile);
 • 1 instrument (manual de pregatire) menit sa asigure internalizarea valorilor si a practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate pentru reprezentantii autoritatilor publice;
 • 1 Centru de resurse infiintat care sa ofere servicii integrate si sa contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane si la reducerea marginalizarii grupurilor vulnerabile.

Asociatia SM SPEROMAX Alba

Asociatia SM SPEROMAX Alba este o asociatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, infiintata in data de 1 octombrie 2007, cu sediul in Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judetul Alba.

La momentul actual, pe langa cei cinci membri fondatori, Asociatia SM SPEROMAX Alba numara 112 membri asociati si 24 de voluntari.

Misiunea asociatiei este centrata pe cresterea calitatii vietii in randul persoanelor afectate de Scleroza Multipla.

Obiectivele Asociatiei

Obiectivele SM SPEROMAX Alba vizeaza:
• prevenirea discriminarii si egalitate de sanse pentru bolnavii cu scleroza multipla;
• egalitatea de tratament pentru bolnavii cu scleroza multipla;
• responsabilizarea comunitatii asupra atitudinii fata de bolnavii cu scleroza multipla;
• protectia impotriva neglijarii bolnavilor cu scleroza multipla;
• constientizarea/informarea opiniei publice si a autoritatilor publice, a furnizorilor de servicii sociale, a reprezentantilor societatii civile despre evolutia cazuisticii in scleroza multipla si necesitatea implicarii in activitati de protectie in domeniul SM;
• difuzarea de informatii in mediile medicale, ca si spre institutiile publice si spre autoritatile locale cu privire la problemele si dificultatile cu care se confrunta bolnavii de scleroza multipla si la necesitatile acestora;
• informarea membrilor Asociatiei cu privire la avantajele si facilitatile legale de care pot beneficia, pe plan social si/sau profesional;
• reprezentarea membrilor in raport cu autoritatile pentru a inlesni accesul la facilitatile prevazute de lege, precum si initierea unor demersuri pentru imbunatatirea legislatiei privind protectia sociala si asistenta medicala;
• organizarea de activitati informativ-educative, culturale, de divertisment etc., cu si in beneficiul bolnavilor de scleroza multipla;

Asociatia SM Speromax Alba

Proiecte si activitati 

Asociatia este membra fondatoare VOLUM – Federatia Organizatiilor care Sprijina Dezvoltarea Voluntariatului in Romania si are in implementare in acest moment o serie de proiecte:

• „Centru de Informare si Consiliere Alba” – coordonator Alexandru Lascus, finantator Primaria Alba Iulia, prin Directia de Asistenta Sociala Alba;
• „Terapie ocupationala pentru persoanele cu scleroza multipla din judetul Alba” – Coordonator de proiect: Luiza Pop, finantator Fundatia Vodafone Romania;
• „Scleroza Multipla – boala adultului tanar. Recunoaste riscurile” – Coordonator de proiect: Dragos Zaharia, finantator Fundatia Vodafone Romania.
• ,,Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile – Asistent manager proiect: Dragos Zaharia, finantator Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Partenerii Asociatiei SM SPEROMAX Alba

Printre partenerii in activitatile si proiectele desfasurate pana in acest moment putem enumera:

• Asociatia AS 2001 Alba Iulia
• Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia
• Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala
• Casa Anisia, Centrul Medical Terra Aster
• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba
• Fundatia PAEM Alba
• Spitalul de Urgenta Alba.

Activitatile asociatiei sunt sprijinite prin finantari si sponsorizari de catre o serie de persoane fizice si juridice, dupa cum urmeaza:

• Fondul Social European
• Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
• Fundatia Vodafone, Glidan Gabriel
• SC COLIBRI TOUR SRL
• SC ELIS PAVAJE SRL
• SC Grafo Media & Design SRL
• SC ALBACO EXIM SRL
• SC DACIA SA
• SC GEA Farm Technologies
• SC VALIMEDIA SRL
• Primaria Alba Iulia.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala | ADIS

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS este o organizatie neguvernamentala infiintata in 2009, a carei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor si a intereselor civice in procesul de elaborare si de implementare a politicilor publice pentru incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate, in general, a minoritatii rome, in special.

Ne propunem sa contribuim la construirea unei societati deschise catre toleranta, bazata pe cunostinte, prin imputernicirea persoanelor de etnie roma sa intrerupa cercul vicios al excluziunii sociale si al saraciei si sa devina participanti activi in viata publica.

Organizatia isi propune sa ofere suport institutiilor abilitate in imbunatatirea politicilor si a practicilor educationale si ocupationale pentru grupurile vulnerabile, precum si actorilor sociali in elaborarea si implementarea de proiecte care vizeaza participarea publica a romilor din tara noastra, precum si promovarea incluziunii sociale a comunitatilor de romi din Romania.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS implementeaza proiecte cu finantare interna si internationala, avand experienta si expertiza in programe si proiecte de training, formare profesionala in domeniul nediscriminarii, educatiei, drepturilor omului etc.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala

Cine sunt beneficiarii proiectelor ADIS?

Numarul total de beneficiari directi ai ADIS este aprox. 3000 de persoane care apartin grupurilor vulnerabile. Numarul beneficiarilor indirecti ai activitatilor ADIS este de aproximativ de 6000 de persoane.

Grupurile tinta ale activitatilor ADIS au implicat copii, tineri dezavantajati si parintii acestora, studenti, elevi, personal medical si cadre didactice din cadrul universitatilor si al facultatilor de medicina, in scopul informarii si al constientizarii acestora cu privire la atitudinile si comportamentele discriminatorii si efectul lor asupra practicarii meseriei de medic in relatie cu pacienti apartinand grupurilor vulnerabile.

Abordarea inovativa a organizatiei consta in construirea de programe sustinute in ceea ce priveste prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare in sistemul de sanatate, programe derulate de peste 5 ani in invatamantul universitar medical din Romania.

In perioada 2010-2015 ADIS a creat un model de parteneriat unic si puternic la nivel national construit pe ipoteza dezvoltarii resurselor umane din sistemul de sanatate romanesc si orientat spre reducerea inegalitatilor fata de romi, dezvoltand o initiativa unica si inovatoare la nivel universitar pentru profesionistii din domeniul de sanatate. ADIS a proiectat, creat si introdus in programa scolara a 5 universitati de profil medical din Romania (universitati publice din Iasi, Cluj-Napoca, Targu Mures, Bucuresti si Sibiu), cursul „Etica si non-discriminarea grupurilor vulnerabile in sistemul de sanatate”. Cursul se concentreaza pe minoritatea roma, cu scopul de a imbunatati accesul romilor la serviciile de sanatate.

Cursul a fost urmat de aproximativ 1200 de studenti, devenind apreciat in cadrul Universitatilor datorita utilizarii strategice a metodelor interactive de predare si angajament, precum si a istoriilor si a exemplelor personale ale lectorilor invitati din afara universitatii, numarul studentilor inscrisi crescand cu fiecare an academic.
Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala are la momentul actual peste 30 de angajati, a implementat 30 de proiecte cu finantare europeana, nationala si internationala in peste 30 de localitati din Romania.

Parteneri traditionali ai ADIS sunt: Open Society Foundations, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Universitatile de Medicina si Farmacie din Iasi, Cluj-Napoca, Targu-Mures, Bucuresti, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, European Roma Rights Centre Budapesta, Prefectura Municipiului Bucuresti, Colegiul Medicilor din Romania etc.

Ce activitati promoveaza ADIS

Printre activitatile desfasurate de catre ADIS amintim:

– Promovarea nediscriminarii in Universitatile de Medicina si Farmacie din Romania cu scopul de a imbunatati accesul la serviciile medicale de calitate pentru grupurile vulnerabile.
– Sprijinirea, implementarea si promovarea de proiecte pentru participarea tineretului in cadrul programelor de educatie formala si non – formala.
– Diminuarea discriminarii grupurilor dezavantajate la nivel local, regional si national, cu focus principal pe minoritatea roma prin educatie pentru cunoastere, intelegere, acceptare si respect pentru minoritati.
– Dezvoltarea de programe care promoveaza cultura roma printre tinerii romi, spre a conserva si a afirma patrimoniul cultural rom, in contextul cultural romanesc.
– Imputernicirea parteneriatelor cu autoritati locale si centrale, mass media si societatea civila roma si neroma cu scopul elaborarii, al imbunatatirii si al monitorizarii politicilor publice pentru romi din Romania.
– Protejarea drepturilor omului si sanctionarea responsabililor pentru incalcarea acestora, in special a drepturilor persoanelor de etnie roma.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS
Telefon: 031. 432.82.21
Fax: 031.432.82.22
E-mail: office.adis@yahoo.com secretariat.adis@yahoo.com
Site web: www.adis.org.ro