intervin-activitati
|

Activitățile proiectului

Activități pregătitoare

In cadrul acestui set de activitati a fost stabilita echipa de proiect, metodologia de coordonarea și de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, pregatirea si derularea achizitiilor, managementul financiar al proiectului.

Activități specifice ale proiectului

  • Realizarea unei cercetări în rândul grupurilor vulnerabile pentru evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării. Această activitate are în vedere realizarea unei cercetări cu un eșantion de 600 de respondenți, care a arătat percepția grupurilor vulnerabile cu privire la fenomenul discriminării în acces la serviciile oferite de municipalitate.
  • Campanie de informare cu privire la serviciile proiectului prin materiale promoționale. Această activitate constă în diseminarea de materialele informative realizate în cadrul proiectului. Acestea au fost trimise la sediile administației publice locale și au fost distribuite cetățenilor în zonele locuite de membrii grupului țintă. 
  • Elaborarea unui ghid de prevenire a atitudinilor discriminatorii adresat autorităților publice locale de la nivel județean. Această activitate consta în elaborarea unui instrument de lucru/ghid/manual destinat reprezentanților administrației publice locale. Ghidul cuprinde aspecte ce țin de etică și deontologia profesiei și funcției publice, prevederi juridice în ceea ce privește fenomenul discriminării, aspecte sociale ale stării de sănătate ale grupurilor vulnerabile: comunitățile de romi și bolnavii cronici de la nivelul municipiului Alba Iulia.
  • Testarea ghidului în scopul reducerii discriminării. Această activitate se referă testarea instrumentului de lucru în rândul autorităților publice locale. Astfel, pe baza de chestionar se intenționează testarea cunoștințelor inițiale ale respondenților(inaintea distribuirii ghidului) si cunoștințele la 2 luni după distribuirea ghidului.
  • Pregătirea a 70 de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale. Au fost organizate 3 cursuri de formare in domeniul nediscriminării pentru 70 de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale. Cursurile au avut 2 componente: una de formare privind fenomenul discriminării grupurilor vulnerabile în acces la serviciile publice şi cea de-a doua componenta de formare privind noţiuni de incluziune socială și reducere a marginalizării grupurilor vulnerabile.
  • Crearea şi dezvoltarea unei reţele care să promoveze reducerea discriminării și a marginalizării. Rețeaua creată în cadrul proiectului  promovează activităţi de mobilizare, networking pentru membrii reţelei şi activităţi de informare şi consultanţă pentru beneficiarii şi potenţialii beneficiari de proiecte pentru promovarea nediscriminării în administrația publică locală.
  • Înființare centru de resurse pentru grupurile vulnerabile. În cadrul acestei activități a fost inființat un centru de resurse care oferă servicii de consiliere psihologică, consiliere medicală, consiliere educațională, consiliere  profesională, consiliere socială

Publicitatea și vizibilitatea proiectului

  • Organizarea a 3 evenimente de promovare a proiectului : conferință de presă de lansare a proiectului și conferința de lansare a raportului de cercetare și conferință de presă de închidere a proiectului.
  • Diseminarea informației privind serviciile pe care le oferă proiectul prin website-ul proiectului.
  • Materiale informative cu privire la proiect, ce sunt folosite în cadrul tuturor activităţilor proiectului.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *