Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala | ADIS

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS este o organizatie neguvernamentala infiintata in 2009, a carei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor si a intereselor civice in procesul de elaborare si de implementare a politicilor publice pentru incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate, in general, a minoritatii rome, in special.

Ne propunem sa contribuim la construirea unei societati deschise catre toleranta, bazata pe cunostinte, prin imputernicirea persoanelor de etnie roma sa intrerupa cercul vicios al excluziunii sociale si al saraciei si sa devina participanti activi in viata publica.

Organizatia isi propune sa ofere suport institutiilor abilitate in imbunatatirea politicilor si a practicilor educationale si ocupationale pentru grupurile vulnerabile, precum si actorilor sociali in elaborarea si implementarea de proiecte care vizeaza participarea publica a romilor din tara noastra, precum si promovarea incluziunii sociale a comunitatilor de romi din Romania.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS implementeaza proiecte cu finantare interna si internationala, avand experienta si expertiza in programe si proiecte de training, formare profesionala in domeniul nediscriminarii, educatiei, drepturilor omului etc.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala

Cine sunt beneficiarii proiectelor ADIS?

Numarul total de beneficiari directi ai ADIS este aprox. 3000 de persoane care apartin grupurilor vulnerabile. Numarul beneficiarilor indirecti ai activitatilor ADIS este de aproximativ de 6000 de persoane.

Grupurile tinta ale activitatilor ADIS au implicat copii, tineri dezavantajati si parintii acestora, studenti, elevi, personal medical si cadre didactice din cadrul universitatilor si al facultatilor de medicina, in scopul informarii si al constientizarii acestora cu privire la atitudinile si comportamentele discriminatorii si efectul lor asupra practicarii meseriei de medic in relatie cu pacienti apartinand grupurilor vulnerabile.

Abordarea inovativa a organizatiei consta in construirea de programe sustinute in ceea ce priveste prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare in sistemul de sanatate, programe derulate de peste 5 ani in invatamantul universitar medical din Romania.

In perioada 2010-2015 ADIS a creat un model de parteneriat unic si puternic la nivel national construit pe ipoteza dezvoltarii resurselor umane din sistemul de sanatate romanesc si orientat spre reducerea inegalitatilor fata de romi, dezvoltand o initiativa unica si inovatoare la nivel universitar pentru profesionistii din domeniul de sanatate. ADIS a proiectat, creat si introdus in programa scolara a 5 universitati de profil medical din Romania (universitati publice din Iasi, Cluj-Napoca, Targu Mures, Bucuresti si Sibiu), cursul „Etica si non-discriminarea grupurilor vulnerabile in sistemul de sanatate”. Cursul se concentreaza pe minoritatea roma, cu scopul de a imbunatati accesul romilor la serviciile de sanatate.

Cursul a fost urmat de aproximativ 1200 de studenti, devenind apreciat in cadrul Universitatilor datorita utilizarii strategice a metodelor interactive de predare si angajament, precum si a istoriilor si a exemplelor personale ale lectorilor invitati din afara universitatii, numarul studentilor inscrisi crescand cu fiecare an academic.
Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala are la momentul actual peste 30 de angajati, a implementat 30 de proiecte cu finantare europeana, nationala si internationala in peste 30 de localitati din Romania.

Parteneri traditionali ai ADIS sunt: Open Society Foundations, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Universitatile de Medicina si Farmacie din Iasi, Cluj-Napoca, Targu-Mures, Bucuresti, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, European Roma Rights Centre Budapesta, Prefectura Municipiului Bucuresti, Colegiul Medicilor din Romania etc.

Ce activitati promoveaza ADIS

Printre activitatile desfasurate de catre ADIS amintim:

– Promovarea nediscriminarii in Universitatile de Medicina si Farmacie din Romania cu scopul de a imbunatati accesul la serviciile medicale de calitate pentru grupurile vulnerabile.
– Sprijinirea, implementarea si promovarea de proiecte pentru participarea tineretului in cadrul programelor de educatie formala si non – formala.
– Diminuarea discriminarii grupurilor dezavantajate la nivel local, regional si national, cu focus principal pe minoritatea roma prin educatie pentru cunoastere, intelegere, acceptare si respect pentru minoritati.
– Dezvoltarea de programe care promoveaza cultura roma printre tinerii romi, spre a conserva si a afirma patrimoniul cultural rom, in contextul cultural romanesc.
– Imputernicirea parteneriatelor cu autoritati locale si centrale, mass media si societatea civila roma si neroma cu scopul elaborarii, al imbunatatirii si al monitorizarii politicilor publice pentru romi din Romania.
– Protejarea drepturilor omului si sanctionarea responsabililor pentru incalcarea acestora, in special a drepturilor persoanelor de etnie roma.

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS
Telefon: 031. 432.82.21
Fax: 031.432.82.22
E-mail: office.adis@yahoo.com secretariat.adis@yahoo.com
Site web: www.adis.org.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *