Cursuri de formare pentru autoritați publice și pentru reprezentanți ai organizaților neguvernamentale

În perioada 22 -28 august 2016, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială a organizat 3 Cursuri de formare cu tema „Promovarea nediscriminării grupurilor vulnerabile în acces la serviciile publice” la Complexul Hotelier Eden, Predeal. Cursurile au fost realizate în cadrul proiectului „Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”, PEH 082, implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și cu Asociația SM Speromax Alba.
Astfel, în perioada 22 – 25 August 2016 la curs au participat 51 de membrii, reprezentanții instituțiilor publice, repartizați în 2 grupe, iar în perioada 25 – 28 August 2016 au participat 20 de membrii, reprezentanții societății civile.

Fotografii din cadrul evenimentelor:

Curs 1, 22-25 august  Curs 2, 22-25 august    Curs 3, 25-28 august

1333

17

 

 

 

 

 

ANUNT SELECȚIE PARTICIPANȚI

Primăria Municipiului Alba Iulia, în cadrul proiectului “ Abordare integrată la nivelul Municipiului Alba Iulia pentru reducerera discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”, anunță perioada de aplicare în vederea participării reprezentanților instituțiilor publice și ai societății civile din județul Alba la cursul de formare privind fenomenul discriminării grupurilor vulnerabile în acces la serviciile publice și noțiuni de incluziune socială și reducere a marginalizării grupurilor vulnerabile.

Cursul de formare, organizat în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială și Asociaţia SM Speromax Alba  se va desfăşura în perioada 22-28 August 2016, astfel perioada 22 – 25 August 2016 va fi alocată cursului pentru reprezentanții instituțiilor publice, iar perioada 25 – 28 August 2016 va fi alocată cursului pentru reprezentanții societății civile.
Proiectul îşi propune ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale.

Cursul teoretic va avea 2 componente: una de formare privind fenomenul discriminării grupurilor vulnerabile în acces la serviciile publice şi cea de-a doua componenta de formare privind noţiuni de incluziune socială și reducere a marginalizării grupurilor vulnerabile.

Curricula de bază va cuprinde:

  • Pentru componenta nediscriminare: procese de formare ale discriminării: stereotipuri, prejudecăţi, diferenţieri, noţiunea de egalitate şi ipotezele sale, sisteme de sănătate, dreptul la sănătate şi principiul nediscriminării, interzicerea discriminării în context european, interzicerea discriminării în context naţional.
  • Pentru componenta de promovare a incluziunii sociale: noțiuni legate de cultura romă şi diversitatea romă, noțiuni legate de problemele cu care se confruntă persoanele cu boli cronice din județul Alba, aspecte ce țin de statul socio-economic al grupurilor vunerabile.

Detalii despre sesiune şi informaţiile logistice vor fi transmise în timp util candidaţilor declaraţi admişi.