intervin3
|

Obiectivele proiectului

Partenerii proiectului își propun ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale.

Obiective specifice:

  • Evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării, în rândul a 600 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă și persoane afectate de boli cronice) din județul Alba în vederea elaborării de instrumente specifice destinate combaterii/reducerii discriminării și a inegalităților în acces la serviciile publice oferite de municipalitate într-o perioadă de 4 luni
  • Îmbunătăţirea dezvoltării personale şi profesionale a 70 reprezentanți ai administrației publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale din Alba Iulia în vederea promovării nediscriminării măsurilor de incluziune socială în administrația publică locală într-o perioadă de 3 luni
  • Dezvoltarea de servicii specializate și de reţele de schimb și transfer de bună practică în vederea reducerii discriminării și marginalizării grupurilor vunerabile în cadrul unui centru de resurse destinat acestora, într-o perioadă de 12 luni.

Pe termen scurt și mediu, proiectul propune creșterea cunoștințelor, a înțelegerii, acceptării și a respectului pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale, în vederea unei mai bune corelări cu nevoile și cerințele grupurilor țintă vulnerabile din cadrul proiectului.

Pe termen lung, efectele proiectului vor implica îmbunătățirea procesului de formare profesională a reprezentanților administrației publice locale prin educația pentru nediscriminare. Proiectul va genera efecte pozitive prin îmbunătățirea serviciilor și a programelor existente destinate grupurilor vulnerabile.

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *