Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi:

 

 1. De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 2. De a participa la activităţile Centrului;

 

 1. De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;

 

 1. De a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii;

 

 1. De a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin regulamentul de ordine interioară;

 

 1. De a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;

 

 1. De a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

 

 1. De a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;

 

 1. De a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului;

 

 1. De a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;

 

 1. De a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate;

 

 1. De a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

 

 

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse « INTERVIN » au următoarele obligații:

 

 • De a respecta disciplina în cadrul centrului;

 

 • De a semna instrumentele de lucru de luare la cunoștință a drepturilor și obligațiilor de care beneficiază;

 

 • De a lua la cunoștință aspecte referitoare la Regulamentul de Ordine Interioară;

 

 • De a respecta normele de securitate în cadrul participării la activități;

 

 • De a nu fuma decât în locurile special amenajate pentru fumat;

 

 • De a nu provoca dispute pe teme politice, etnice și religioase;

 

 • De a se prezenta în cadrul centrului în deplina capacitate astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze, datorită stării lor, personalul și ceilalți beneficiari;

 

 • De a nu introduce, distribui sau consuma băuturi alcoolice/substanțe interzise în incinta Centrului;

 

 • De a nu manifesta un comportament și limbaj indecent în relația cu angajații sau ceilalți beneficiari.