Echipa centrului de resurse INTERVIN

Echipa de specialiști a centrului de resurse Intervin în perioada sutenabilității proiectului sunt:

Dorin Roșu –  psiholog/coordonator centru

Racea Ioana – asistent medical comunitar

Petru Cosmina – expert local pe problemele romilor

Ciumaș Simona – expert ocupare

Sasu Ioana – lucrător social

Tomuță Geanina – voluntar asistent social

Sebastian Băeșan – expert local ocupare

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi:

 

 1. De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 2. De a participa la activităţile Centrului;

 

 1. De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;

 

 1. De a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii;

 

 1. De a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin regulamentul de ordine interioară;

 

 1. De a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;

 

 1. De a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

 

 1. De a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;

 

 1. De a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului;

 

 1. De a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;

 

 1. De a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate;

 

 1. De a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

 

 

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse « INTERVIN » au următoarele obligații:

 

 • De a respecta disciplina în cadrul centrului;

 

 • De a semna instrumentele de lucru de luare la cunoștință a drepturilor și obligațiilor de care beneficiază;

 

 • De a lua la cunoștință aspecte referitoare la Regulamentul de Ordine Interioară;

 

 • De a respecta normele de securitate în cadrul participării la activități;

 

 • De a nu fuma decât în locurile special amenajate pentru fumat;

 

 • De a nu provoca dispute pe teme politice, etnice și religioase;

 

 • De a se prezenta în cadrul centrului în deplina capacitate astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze, datorită stării lor, personalul și ceilalți beneficiari;

 

 • De a nu introduce, distribui sau consuma băuturi alcoolice/substanțe interzise în incinta Centrului;

 

 • De a nu manifesta un comportament și limbaj indecent în relația cu angajații sau ceilalți beneficiari.

I.N.T.E.R.V.I.N.

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” este implementat de către Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și Asociația SM Speromax Alba in perioada iunie 2015- octombrie 2016.

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul Apelului COERENT Proiectul își propune reducerea discriminării și a marginalizării sociale în rândul persoanelor grupurilor vulnerabile – persoane de etnie romă și persoane cu boli cronice prin dezvoltarea de noi servicii sociale și de bază printr-un program integrat de activități pentru un număr de 570 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din municipiul Alba Iulia.

Valoarea grantului este de: 919.259,11 lei

Rezultate intermediare

Rezultate cantitative:

 • 600 de respondenti in cadrul studiului;
 • 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale;
 • 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare si tradus in limba engleza;
 • 3 conferinte de presa organizate cu circa 90 de participanti;
 • 1 website de promovare a proiectului si de documentare pentru cetateni;
 • materiale promotionale: 150 afise, 3000 de pliante, 3 roll-up;
 • 1 retea de schimb de bune practica constituita si activa cu minim 70 de membri;
 • 1 centru de resurse functional;
 • 500 de persoane beneficiare ale serviciilor centrului;
 • 71 reprezentanti ai autoritatilor si ai societatii civile pregatiti cu informatii si experiente cu privire la nediscriminarea grupurilor vulnerabile in sanatate;
 • 3 sesiuni de pregatire pentru reprezentantii administratiei publice si societatii civile organizate.

Rezultatele calitative:

 • Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial intre Muncipiul Alba Iulia, ADIS si Asociatia Speromax Alba Iulia cu practici de lucru eficiente care sa asigure dezvoltarea de noi initiative si de parteneriate cu autoritati publice locale incheiate in cadrul proiectului.
 • Dezvoltarea de masuri coerente la nivel local si regional care sa vizeze inegalitatea, discriminarea si marginalizarea, initiate intr-o maniera participativa de catre actorii institutionali locali si societatea civila prin:
 • Infiintarea unor noi servicii sau a unor componente noi in cadrul unor servicii deja existente, care sa imbunatateasca accesul la servicii sociale, de educatie, de sanatate si ocupationale pentru grupurile vulnerabile in cadrul centrului de resurse infiintat in cadrul proiectului.

Indicatorii de rezultat:

 • 1 retea de schimb si transfer de bune practici, parteneriate, coalitii si alte asocieri, in scopul combaterii practicilor discriminatorii si a excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate initiate de catre Municipiului Alba Iulia in colaborare cu ADIS si Asociatia SM Speromax Alba;
 • 71 de reprezentanti ai autoritatilor locale, ai sectorului privat si ai societatii civile au dobandit cunostinte noi si specifice, ca rezultat al participarii lor la 3 sesiuni de formare, conferinte, activitati de tip retea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, intelegerea interculturala, respect pentru diversitate etc. (din acestia:
 • 51 au fost reprezentanti ai autoritatilor locale din municipiul Alba Iulia si 20 au fost reprezentanti ai societatii civile);
 • 1 instrument (manual de pregatire) menit sa asigure internalizarea valorilor si a practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate pentru reprezentantii autoritatilor publice;
 • 1 Centru de resurse infiintat care sa ofere servicii integrate si sa contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane si la reducerea marginalizarii grupurilor vulnerabile.