Reducerea discriminarii

Justificare

Proiectul a pornit de la nevoia persoanelor de etnie roma si a pacientilor cronici de acces la servicii sociale.

In Alba Iulia comunitatea cea mai reprezentativa de romi este in zona numita „Lumea Noua”, un cartier aglomerat, sordid, de tip ghetou, …

Obiective

Partenerii proiectului își propun ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților admin…

Activitati

Activități pregătitoare

In cadrul acestui set de activitati a fost stabilita echipa de proiect, metodologia de coordonarea și de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, pregatirea si derularea achizitiilor, ma…

Rezultate

Rezultate cantitative:

  • 600 de respondenti in cadrul studiului;
  • 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationa…

Sustenabilitate

Dupa incetarea finantarii, Primaria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Local va sustine continuarea activitatilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, intretinere etc. pe o perioada de cel putin 5 ani de la in…