RAPORT DE CERCETARE

STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA DISCRIMINĂRII ÎN RÂNDUL GRUPURILOR VULNERABILE DIN ALBA IULIA

coperta-raport-cercetareStudiul a fost realizat în perioada august – decembrie 2015 fiind parte integrantă din proiectul „Abordare integrată la nivelul la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”, cod proiect PEH082, finanțat în cadrul programului RO10 – CORAI „Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, apelul Coerent, aflat în gestiunea FRDS în calitate de Operator de Program.

Prezentul raport a fost realizat în vederea intervenției ulterioare din partea structurilor abilitate asupra relațiilor dintre grupurile vulneraile și personalul administrativ.

Prin realizarea acestui studiu se dorește studierea principalelor probleme care intervin în relația dintre autorități și grupurile vulnerabile, și cum percep cele din urmă accesibilitatea.

Obiectivele cercetării:

  • Identificarea percepțiilor membrilor grupurilor țintă cu privire la accesibilitatea fizică a spațiului din Alba Iulia.
  • Identificarea percepțiilor membrilor grupurilor cu privire la accesul spațiului public și a personalului din instituțiile publice din Alba Iulia.
  • Identificarea percepțiilor respondenților cu privire la atitudinea funcționarilor din instituțiile publice / private.
  • Identificarea percepțiilor asupra fenomenului de discriminare.
  • Identificarea percepțiilor asupra schimbărilor necesare la nivelul comunității.

RAPORTUL POATE FI DESCARCAT AICI

INAPOI