Dupa incetarea finantarii, Primaria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Local va sustine continuarea activitatilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, intretinere etc. pe o perioada de cel putin 5 ani de la incheierea finantarii nerambursabile.

Centrul va putea astfel sa acopere nevoile grupurilor vulnerabile cel putin pentru urmatorii 5 ani, ducand la o mai buna gestionare a problemelor cu care se confrunta societatea si la eficientizarea serviciilor oferite de centru.

In acest sens, se vor solicita fonduri publice de la bugetul local, in conformitate cu cadrul legal in vigoare (Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala)