In cadrul proiectului a fost inființat centrul de resurse pentru grupurile vulnerabile.

Adresa: str. Gladiolelor, nr 3A, Alba Iulia.

Tel: 035 81 03 53

Program de funcționare: 08.00-18.00.

Tipuri de servicii oferite în cadrul centrului:

8.00-16.00 informatii cu privire la serviciile de consiliere oferite in cadrul Centrului

9.00-11.00 – consiliere educationala:
protectia copiilor institutionalizati si a celor cu dizabilitati, prevenirea violentei domestice, protectia copilului si a mamei, , acces la educatie (gradinite estivale, programul a 2-a sansa, locurile speciale alocate elevilor romi in invatamantul preuniversitar și universitar.

13.00-15.00 – consiliere sociala
ajutor încălzire, ajutor social, obţinerea unei locuinţe sociale, alocaţie suplimentară, drepturile şi protecţia specială a persoanelor vârstnice, alocaţie de stat pentru copiii, calitatea de asistent maternal, cămine pentru persoanele vârstnice, drepturile şi protecţia specială a persoanelor cu dizabilităţi, centre de zi pentru persoanele adulte fără adapost

16.00-18.00 – consiliere piata muncii
locurile de munca vacante, cursurile de formare profesionala existente, documente necesare înscrierii la cursurile de calificare în meseriile solicitate pe piata muncii, dezvoltarea deprinderilor şi abilitaţilor ce sunt necesare pe piaţa muncii, indentificarea opţiunilor profesionale ale beneficiarului; evaluarea profesionala a beneficiarilor; stabilirea, împreuna cu beneficiarul, unui plan individual de dezvoltare şi integrare profesionala.

 

 

16.00-18.00 – consiliere medicala
educatie pentru sanatate, masurare a tensiunii si a glicemiei, informatii cu privire la pachetul minimal, inscrierea la medicul de familie, dobandirea calitatii de asigurat medical, mediatorii sanitari si rolul lor, actele de identitate si rolul lor,

16.00-18.00 – consiliere psihologica