intervin3
|

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi:

 • De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 • De a participa la activităţile Centrului;
 • De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
 • De a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii;
 • De a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin regulamentul de ordine interioară;
 • De a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;
 • De a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
 • De a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;
 • De a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului;
 • De a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;
 • De a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate;
 • De a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

 Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse «INTERVIN» au următoarele obligații:

 • De a respecta disciplina în cadrul centrului;
 • De a semna instrumentele de lucru de luare la cunoștință a drepturilor și obligațiilor de care beneficiază;
 • De a lua la cunoștință aspecte referitoare la Regulamentul de Ordine Interioară;
 • De a respecta normele de securitate în cadrul participării la activități;
 • De a nu fuma decât în locurile special amenajate pentru fumat;
 • De a nu provoca dispute pe teme politice, etnice și religioase;
 • De a se prezenta în cadrul centrului în deplina capacitate astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze, datorită stării lor, personalul și ceilalți beneficiari;
 • De a nu introduce, distribui sau consuma băuturi alcoolice/substanțe interzise în incinta Centrului;
 • De a nu manifesta un comportament și limbaj indecent în relația cu angajații sau ceilalți beneficiari.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *