Despre proiect
|

Despre proiect

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” este implementat de către Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și Asociația SM Speromax Alba in perioada iunie 2015- octombrie 2016. Proiectul este finanțat cu sprijinul…

Activitățile proiectului
|

Activitățile proiectului

Activități pregătitoare In cadrul acestui set de activitati a fost stabilita echipa de proiect, metodologia de coordonarea și de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, pregatirea si derularea achizitiilor, managementul financiar al proiectului. Activități specifice ale proiectului Realizarea unei cercetări în rândul grupurilor vulnerabile pentru evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării. Această activitate are în vedere realizarea unei cercetări cu un eșantion de 600…

|

Rezultatele proiectului

Rezultate cantitative: 600 de respondenti in cadrul studiului; 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale; 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare si tradus in limba engleza; 3 conferinte de…

|

Justificarea proiectului

Proiectul a pornit de la nevoia persoanelor de etnie roma si a pacientilor cronici de acces la servicii sociale. In Alba Iulia comunitatea cea mai reprezentativa de romi este in zona numita „Lumea Noua”, un cartier aglomerat, sordid, de tip ghetou, o suburbie improvizata formata din cocioabe, adesea construite fara permisiune pe proprietate privata, ori pe proprietatea municipala, la periferia orasului. Legile saraciei conduc aceasta…

Obiectivele proiectului
|

Obiectivele proiectului

Partenerii proiectului își propun ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale. Obiective specifice: Evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării, în rândul a 600 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă și persoane afectate de boli cronice) din județul Alba în vederea elaborării de…

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse
|

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi: De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; De a participa la activităţile Centrului; De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale; De a li…