Echipa centrului de resurse INTERVIN

Echipa centrului de resurse INTERVIN

Echipa de specialiști a centrului de resurse Intervin în perioada sutenabilității proiectului sunt:

Dorin Roșu –  psiholog/coordonator centru

Racea Ioana – asistent medical comunitar

Petru Cosmina – expert local pe problemele romilor

Cium…

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse
|

Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor din centrul de resurse

Beneficiarii serviciilor Centrului de Resurse au următoarele drepturi: De a fi informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; De a participa la activităţile Centrului; De a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale; De a li…

I.N.T.E.R.V.I.N.

Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” Proiectul ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” este implementat de către Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și Asociația SM Speromax Alba in perioada iunie 2015- octombrie 2016. Proiectul este finanțat cu sprijinul…

Rezultate intermediare

Rezultate cantitative: 600 de respondenti in cadrul studiului; 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale; 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare si tradus in limba engleza; 3 conferinte de…

Asociatia SM SPEROMAX Alba

Asociatia SM SPEROMAX Alba este o asociatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, infiintata in data de 1 octombrie 2007, cu sediul in Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judetul Alba. La momentul actual, pe langa cei cinci membri fondatori, Asociatia SM SPEROMAX Alba numara 112 membri asociati si 24 de voluntari. Misiunea asociatiei este centrata pe cresterea calitatii vietii in randul persoanelor afectate de Scleroza Multipla. Obiectivele…

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala | ADIS

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS este o organizatie neguvernamentala infiintata in 2009, a carei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor si a intereselor civice in procesul de elaborare si de implementare a politicilor publice pentru incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate, in general, a minoritatii rome, in special. Ne propunem sa contribuim la construirea unei societati deschise catre toleranta, bazata pe cunostinte,…